قوانين و مقررات سامانه خورشید

استفاده از فروشگاه و محتوای دیجیتال سامانه بدنسازان به معنی آگاهي و توافق کامل شما با شرایط و ضوابط ذیل تلقی می گردد:

شرایط و ضوابط استفاده از سایت

عضویت و استفاده از خدمات در سامانه بدنسازان

شرایط و ضوابط خدمات فروش کالا و محتوای دیجیتال

logo-samandehi