مربیان گرامی!

با استفاده از بدنسازان به شاگردان خود و کسانی که در ورزش ها مختلف در رشته های متفاوت در جستجو شما برای آموزش و دریافت برنامه ورزشی و تناسب اندام هستند در باشگاه مجازی شما , در بدنسازان بیابند و شما همراه با دنبال کردن پیشرفتشان در هدف انان از راه دور به درآمد خود بیفزاید.


مشارکت مربیان ورزشی در شبکه ورزشی بدنسازان

خدمات ارائه شده به مربیان در سامانه خورشید

- شبکه بدنسازان خورشید -

باشگاه مجازی شما

می توانید یک باشگاه مجازی آنلاین داشته باشید بدون هزینه، کسب درآمد کنید.

شاگردان مجازی

شما می توانید برای شاگرد خود دعوت نامه بفرستید . و افراد شما را بیابند (آدرس لینک) هنرجوها و شاگردان شما در صورت تمایل او می تواند با دعوت نامه ارسال شده، عضو این سامانه شود و شما به عنوان مربی او می توانید برای هر شاگرد ، برنامه ای متناسب با بدن او طراحی کرده و پیشرفتش را دنبال کنید و با خرید او پور سانت دریافت نماید .

آنلاین مربی گری کنید

هر هنرجو که شما را به عنوان مربی شخصی خود انتخاب نماید ! شما به عنوان مربی او (مربی من) و هنرجو به عنوان شاگرد شما شناخته می شود که از ان به بعد هر خرید که شاگرد شما انجام دهد به شما پورسانت تعلق می گیرد .

این سامانه چگونه برای شما درآمدزایی می کند؟ عضویت شما در اینجا چه سودی به نفع شما دارد؟

این سامانه به شما امکان می دهد که بانکی از برنامه های خود را ایجاد کنید (آدرس لینک) و امکان فروش برنامه هایتان را بصورت خصوصی و عمومی در اختیارتان می گذارد. برنامه های شما به حالت عمومی در فروشگاه شخصی شما برای شاگردان(مربی من) شما در بدنسازان و سامانه فروش برنامه ها برای هنر جویان قرار می گیرد و هر شخصی که عضو بدنسازان است وشاگردان شما ابتدا برنامه شما را می بینند و می تواند برنامه خصوصی از شما خریداری کنند. مبلغ برنامه مستقیما به حساب شما در سامانه بدنسازان واریز می شود. شما می توانید مبلغی که در حسابتان است را ماهانه دریافت کنید.


سقف دریافت درآمد


1- سقف رسیدن درامد هر روز 200 هزار تومان
2- در سوم هر ماه قابل پرداخت می شود


هم اکنون عضو شبکه بدنسازان شوید!

نحوه دریافت پور سانت : پنل درآمد زایی

هر مربی به ازای برنامه ای که در سامانه به فروش می رسد سهم خود را دریافت می کند. سهم مربی و سامانه خورشید در ذیل مشخص شده است :

# عنوان برنامه درصد دریافتی مربی به ازای فروش هر برنامه پورسانت (حرکات اموزشی)
1 خصوصی 81 برای مربی من
2 عمومی 66 برای مربی من
3 هدیه 0 برنامه هدیه پورسانت اموزش حرکات دهنده برنامه را دریافت می نمایند
پور سانت حرکات : فروش حرکات اموزشی در برنامه های ورزشی می باشد

شاگرد بیش تر، درآمد بالاتر...! چطوری؟ مگه می شه؟

آری این هنر شماست... سامانه خورشید به ازای شاگردهای بیش تر پور سانت بیش تری را برای شما در نظر گرفته است.


مربی من : در هر مقدار تعداد شاگردان شما بیشتر باشد جمعیت پور سانت شما مطابق جدول زیر محاسبه می شود :

نوع کارت مربیگری

تعداد شاگردان

2

4

8

16

32

64

128

256

512

1024

2048

4096

.8192

16.384

32.768

65.536

131072

درجه کارت 3

2.05

4.1

6.15

8.2

10.25

12.3

14.35

16.33

18.35

20.4

22.45

24.5

26.55

28.6

30.65

32.7

34.75

درجه کارت 2

2.23

4.48

6.72

8.96

11.2

13.44

15.68

17.92

20.16

22.4

24.64

26.88

29.12

31.36

33.6

35.84

38

درجه کارت 1

2.47

4.94

7.41

9.88

12.35

14.82

17.29

19.76

22.23

24.7

27.17

29.64

32.11

34.58

37.05

39.52

42

مدرس

2.7

5.4

8.1

10.8

13.5

16.2

18.9

21.6

24.3

27

29.4

32.4

35.1

37.8

40.5

43.2

45.9

مربی خورشید

3.23

6.46

9.69

12.92

16.15

19.38

22.61

25.84

29.07

32.3

35.53

38.76

41.99

45.22

48.45

51.68

55

تبلیغات

2.94

5.88

8.82

11.76

14.7

17.64

20.58

23.52

26.46

29.4

32.34

35.28

38.22

41.16

44.1

47.04

49.98

همکاران تبلیغاتی بدنسازان : سایت و کانال های غیر مرتبط ورزشی

سایت و شبکه های اجتماعی غیر مرتبط که یک باشگاه مجازی ساخته و در شبکه خود تبلیغات انجام می دهد و مربیان خورشید مربیان ورزشی باشگاه او شناخته می شوند و پور سانت مناسب دریافت می نمایند :

عنوان برنامه

درصد بدنسازان

درصد تبلیغات

پورسانت (حرکات اموزشی)

خصوصی

60

40

برای تبلیغات دهنده

عمومی

70

30

برای تبلیغات دهنده

هدیه

0

0

برنامه هدیه پورسانت اموزش حرکات دهنده برنامه را دریافت می نمایند .


logo-samandehi